top of page

จัดกิจกรรม

Event at Suan Bua Hotel & Resort

พื้นที่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ

สวนบัวรีสอร์ทมีพื้นที่กว้างขวาง และหลากหลายให้แขกได้เลือกตามความชอบ มีทั้งลานกว้าง สำหรับจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่เล็กๆ หากท่านต้องการพื้นที่ทีมีความส่วนตัว

Event at Suanbua Hotel & Resort

เราบริการทุกอย่างตามความพึงพอใจของท่าน

เราพร้อมที่จะจัดเตรียมงานตามความต้องการของลูกค้า

Event at Suanbua Hotel & Resort

สนุกสนานกับกิจกรรม ห่างไกลจากตัวเมือง

พักผ่อนหย่อนคลาย ในความสงบท่ามกลางธรรมชาติ โรงแรมของเราสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ไม่มีเบื่อ

ดูภาพบรรยากาศงานอีเว้นต์ต่างๆ ในโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท

โทรศัพท์

+66(0)85-486-9345

อีเมล

reservations@suanbua.com

bottom of page